Brouwer Bouw Management

Home

Brouwer Bouw Management is een bouwkundig adviesbureau in Amersfoort dat werkzaam is in een drietal sectoren van de bouw:
 
·         Financieel advies en begeleiding voor de zakelijke bouwmarkt.
·         Begeleiding van bouwtechnische aspecten voor huisvesting, woningcorporaties, kerkelijke instellingen, sportaccommodaties.
·         Totaal begeleiding, vanaf het initiatief voor een verbouwing tot en met de oplevering, voor de particuliere markt.
 
Brouwer Bouw Management is een flexibele organisatie gericht op het creatief uitwerken van bouwkundige vraagstukken. Gecombineerd met de expertise in bouwkosten resulteert dit in optimaal advies en begeleiding tijdens het gehele traject. Niet alleen positief voor de opdrachtgever, maar ook voor de gebruiker en de bouwende partij.